Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...

Farma Javorník: ekologické zemědělství bez orby

Daniel Lunter, 18. 3. 2024
Petr Chrenčík z rodinné ekologické Farmy Javorník z obce Javorník nad Veličkou hospodaří se svým otcem v okrese Hodonín. Díky teplému únoru likvidují v březnu plevele a chystají se na bezorebné setí hrachu, ovsa a tritikale do vymrzlých meziplodin. Jak to dělají?
Foto: Farma Javorník, Petr Chrenčík

V případě, že jste farmář nebo pracujete v zemědělství, doporučujeme si přečíst odbornou verzi článku na Platformě pro regenerativní zemědělství.

Pole Farmy Javorník se nacházejí na úpatí Bílých Karpat. Jedná se o vyšší polohy s méně úrodnými půdami. Pro ekologické zemědělství se na podobných lokalitách rozhoduje mnoho zemědělců, vyšší dotace jim totiž dokáží lépe pokrýt náklady už i tak nižší produkce. Nesmí ale používat umělá hnojiva a pesticidy, což může být v kombinaci s regenerativním zemědělstvím poněkud větším oříškem.  
 

Příprava půdy a meziplodiny

Na Farmě Javorník se snaží co nejméně hýbat s půdou. Proto si pořídili všestranný diamantový podmítač Kelly, který jen mělce zpracovává povrch půdy. Díky tomu se půda méně vysušuje a život pod jejím povrchem zůstává nerušen. Podmítač dokáže v jednom tahu svalit porost meziplodin, připravit půdu na setí a zlikvidovat plevele nebo výdrol (nově vzcházející rostliny ze semen předešlé plodiny). Diamantovým se nazývá kvůli tvaru stroje, který při pohledu shora připomíná diamant.

Nalevo diamantový podmítač Kelly 3009NT při pohledu shora, zdroj: https://www.regefarm.cz/produkt/kelly-model-3009/. Napravo disky na diamantovém podmítači Kelly 3009NT, foto: Daniel Lunter

Zdravá a živá půda se ani na Farmě Javorník neobejde bez pokryvu živoucích rostlin. Po sklizni tržní plodiny ho zabezpečí meziplodiny, které je podle Petra Chrenčíka žádoucí na podzim přejet podmítačem Kelly, aby se zvětšil kontakt rostlinných zbytků s půdou, a tím se urychlil jejich rozklad a uvolnění živin pro následující tržní plodinu.

Očekává, že tímto způsobem pomůže i dravcům při lovu hrabošů. Pokud by porost nebyl přejetý, stonky některých meziplodin by zůstaly vzpřímené. Dravý pták by se podle něj mohl během útoku seshora zranit.

Přejetím meziplodin podmítačem negativně ovlivní také hraboše, kterým zničí nory, což pro ně může mít fatální následky.

Meziplodiny
Nalevo na podzim ukončené meziplodiny, napravo neukončené meziplodiny s hrabošími norami na stejném poli, foceno 27. 2. 2024, foto: Petr Chrenčík

Inovativní setí

Na Farmě Javorník mají rádi jednoduchost, proto pro běžné polní práce vlastní jen dva stroje. Tím druhým je secí stroj na přímé setí Horizon DSX, který je kromě běžných podmínek schopen sít i do vzrostlého porostu meziplodin.

Oddělené zásobníky umožňují výsev více plodin současně. Secí jednotky jsou uspořádány ve dvou za sebou jdoucích řadách, čímž se dá snadněji využít systém intercropping nebo podsevy. Díky tomu lze ukládat různě veliká semena do různých hloubek. Na Farmě Javorník se letos v tomto systému bude pěstovat hrách s tritikale. Sklízet budou obě plodiny naráz, výslednou směs pak budou prodávat jako krmivo. 

Secí stroj Horizon DSX
Secí stroj Horizon DSX, foto: Daniel Lunter

Ekonomika regenerace v ekologickém zemědělství

V popsaném systému hospodaření dosahuje Farma Javorník výnosu pšenice 3-4 tuny na hektar, přičemž konvenční sousední zemědělci dosahují na stejné půdě přibližně o tunu více. V porovnání se sousedy však mají na Farmě Javorník mnohem nižší náklady, protože nemusí utrácet peníze za orbu, kultivaci půdy a přípravky na ochranu rostlin. Více nákladů mají na setí a ukončování meziplodin, které zlepšují a udržují strukturu půdy levněji než mechanické zpracování. S růstem organické hmoty a kapacity pro zadržení vody očekávají v budoucnu i lepší výnosy.

Co se týče spotřeby samotných strojů, zde jsou podle Petra Chrenčíka schopni ušetřit nemalé peníze. Diamantový podmítač Kelly totiž spotřebuje průměrně 3 litry na hektar. Nutno dodat, že některé operace vyžadují opakovaný přejezd. V porovnání s klasickými podmítacími disky je podmítač Kelly 3x úspornější. Co se týče secího stroje Horizon, ten v podmínkách Farmy Javorník běžně spotřebuje 6 litrů na hektar. 

Speciální disk na diamantovém podmítači Kelly
Speciální disk na diamantovém podmítači Kelly 3009NT, foto Daniel Lunter.

Závěrem

Petr Chrenčík dokazuje, že i bez využití herbicidů se dá hospodařit regenerativně. Do své praxe zařazuje víc postupů, které mu dokáží výrazně pomoci. V kombinaci s inovativními stroji dokáže hospodařit nejen výhodněji ekonomicky, ale také s ohledem na zdraví půdy.

Mohlo by vás zajímat