Živá půda
Živěna
Blog Živé půdy
Loading...
3 min.

Výpověď pachtovní smlouvy

Zuzana Benešová, 12. 9. 2023
Máte smlouvu na dobu neurčitou a chcete ji ukončit? Musíte ji vypovědět. A protože se nás často ptáte, jak to máte udělat, připravili jsme pro vás návod a vzor výpovědi ke stažení.

Kdy výpověď doručit?

Jak nový, tak starý občanský zákoník  stanoví možnost vypovědět pachtovní smlouvu (dříve smlouvu o nájmu zemědělského pozemku) uzavřenou na dobu neurčitou ke konci pachtovního roku s dvanáctiměsíčním předstihem. Výpověď je třeba doručit do 30. 9., protože pacht musíte vypovědět alespoň 12 měsíců před jeho plánovaným zánikem. Pacht vždy skončí 30. 9. následujícího roku po uplynutí výpovědní doby. Jednoduše řečeno, když doručíte výpověď do 30. 9. 2023, pacht zanikne k 30. 9. 2024. Zpozdíte-li se o den a výpověď doručíte 1. 10. 2023, pacht zanikne o další rok později, tedy až 30. 9. 2025.

Pokud máte ve smlouvě domluvenou jinou možnost výpovědi, má smlouva přednost.   
 Smlouvu uzavřenou na dobu určitou, můžete vypovědět pouze z důvodu uvedených ve smlouvě. Jestliže možnost výpovědi neobsahuje, musíte počkat na uběhnutí doby, na kterou byla sjednána. Máte-li sjednáno automatické prodloužení smlouvy, musíte s předstihem druhou stranu informovat o tom, že nechcete, aby se smlouva prodlužovala o další období. Případně se o možnostech výpovědi poraďte s advokátem. 

Pokud jste smlouvu uzavřeli před rokem 2014, řídí se stále starým občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.). Na možnosti výpovědi to však nic nemění. Použijte vzor, který jsme pro tyto případy speciálně vytvořili. Pokud smlouva v průběhu doby doznávala více změn, či si nejste jisti, v režimu kterého občanského zákoníku je, poraďte se s advokátem.  
 

Komu a kam výpověď poslat?

V případě více pachtýřů zašlete výpověď každému z nich. Nejčastěji budete výpověď posílat na adresu uvedenou ve smlouvě. Pokud je výslovně uvedena doručovací adresa, tak na tuto adresu. Pokud vám v průběhu trvání smlouvy oznámil pachtýř změnu adresy, zašlete výpověď na tuto novou adresu. 

V případě právnické osoby můžete adresu sídla ověřit v Obchodním rejstříku. Pokud by aktuální adresa sídla byla odlišná od adresy uvedené ve smlouvě, nejjistější postup je zaslat výpověď na obě adresy.  
 

Jak výpověď odeslat?

Standardní spolehlivá forma je doporučený dopis s dodejkou. Pokud by si adresát zásilku nepřebral, nevadí. Výpověď se považuje za doručenou dnem následujícím po vhození výzvy k vyzvednutí zásilky do schránky. Rozhodně však stále platí, že čím dříve výpověď odešlete, tím lépe.

Pokud máte datovou schránku a má ji zřízenou i adresát s tím, že přijímá poštovní datové zprávy, můžete odeslat výpověď datovou zprávou. Zda adresát má schránku a zda přijímá poštovní datové zprávy můžete ověřit v Seznamu držitelů datových schránek. Počítejte rovněž s tím, že zpráva se považuje za doručenou až po 10 dnech, leda by se adresát přihlásil do datové schránky dřív. Počítejte tak s dostatečnou rezervou a výpověď datovkou odešlete nejpozději 19. 9. 2023.

Osobní předání výpovědi nedoporučujeme. Pokud však z nějakého důvodu nemůžete jinak, je potřeba přinést dvě kopie výpovědi a nechat si převzetí pachtýřem písemně potvrdit s datem převzetí.  

Vzor č. 1 - výpověď pachtovní smlouvy  
Vzor č. 2 - výpověď smlouvy o pronájmu zemědělského pozemku (před rokem 2014)

Mohlo by vás zajímat