AEKO Podopatření 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce

Databáze dotací / AEKO Podopatření 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce

Popis výzvy

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • Podopatření podporuje komplexní hospodaření v sadech s minimalizací vstupů, využívající postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí.
  • Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou ovocný sad, na kterém žadatel pěstuje některý z podporovaných druhů ovoce v alespoň minimální hustotě výsadby.

Podmínky získání dotace

  • Žadatelem musí být subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.
  • Vzhledem k přechodnému období v letech 2021 a 2022 je od roku 2021 omezen vstup do závazků u AEKO. Bude umožněno podávat žádosti o zařazení pouze do jednoletých navazujících závazků těchto opatření. 
  • V případě navazujících AEKO bude žádosti o zařazení možné podat pouze na díly půdních bloků, jejichž převážná část byla v LPIS k 31. 12. 2019 nebo k 31.12.2020 zařazena v závazku podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Žadatelům v orientaci pomůže vrstva v LPIS
  • Žadatel je povinen dodržovat zákaz používání stanovených účinných látek.


Podrobné informace

AEKO na webu MZe
Prezentace o AEKO v přechodném období pro rok 2021

Kdo může žádat

Kontakt

Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor dle místa realizace – kontakty na webu SZIF.