Jak zlepšit
kvalitu vaší půdy?

Nabízíme vám 25 konkrétních opatření pro lepší půdu. Některá můžete kombinovat současně, jiná střídat po sezónách (např. jeden rok statková hnojiva, následující zelené hnojení/meziplodiny).

Muž drží hroudu hlíny

Na větších pozemcích můžete kombinovat na různých místech současně i jinak nekompatibilní opatření, např. zatravnění a orbu po vrstevnici. Trvale zatravníte část pozemku v místě údolnice, na svažité ploše budete orat a sít po vrstevnicích, na podmáčené části ponecháte dočasný polní mokřad nebo na části vysejete čejkoviště.