O Živé půdě

Živá půda je projekt Nadace Partnerství, který pomáhá zastavit masivní znehodnocování půdy. Tým expertů radí vlastníkům, jak zlepšit kvalitu půdy a zhodnotit ji, zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně, z veřejnosti buduje komunitu půdochránců a u politiků lobuje za udržitelné zemědělství a ochranu půdy.

Půda s žížalami

Chceme živou půdu

Chceme, aby se ochrana půdy stala celospolečenským tématem, vlastníci o svou půdu pečovali, zemědělci hospodařili udržitelně a veřejnost půdu aktivně chránila. 

Chceme, aby v Česku fungovalo zemědělství, které bude udržitelné a prosperující.

Žito

Míříme k udržitelnějšímu hospodaření

Chceme změnit hospodaření v Česku tak, aby bylo dlouhodobě udržitelné pro lidi i přírodu.

Do konce roku 2026 pomůžeme zlepšit hospodaření na 400 000 hektarech zemědělské půdy.

Včela

Kam sahají
naše kořeny

Nadace Partnerství je největší enviromentální nadace v Česku. Finančně podporuje komunity a vzdělává je, aby převzaly zodpovědnost za péči o životní prostředí. Je součástí mezinárodní asociace Environmental Partnership Association (EPA).

Živá půda je jedním z projektů nadace, který je realizován díky podpoře filantropů Libora Winklera a Dušana Šenkypla. Děkujeme.

Náš tým

Zuzana Benešová

vedoucí projektu Živá půda

Martin Smetana

zemědělec a poradce pro vlastníky půdy

Monika Hradilová

poradkyně pro vlastníky půdy

Daniel Lunter

poradce pro vlastníky půdy

Aleš Macenauer

poradce pro vlastníky půdy

Anna Václavíková

content marketing a PR

Michal Zedek

poradce pro vlastníky půdy