Hlášení eroze

Eroze je na zemědělské půdě zcela nežádoucí. Odnáší ornici a bez ní není úroda. Vidíte po dešti na poli potůčky, vyhloubené rýhy nebo strouhy? Bahno splavené na cestě nebo v potoce? To vše jsou stopy eroze. Vyplňte formulář a my ji nahlásíme pozemkovému úřadu.

Jak vyplnit formulář?
  • vyberte kraj (díky tomu se rychle načtou katastrální území, která vám pak nabídne našeptávač v následující kolonce),
  • vyplňte katastrální území (většinou má obec jedno katastrální území, ale u větších obcí nebo měst jich může být víc, s přesným názvem vám pomůže nabídka v našeptávači),
  • označte co nejpřesněji místo eroze v mapě kliknutím (na místo eroze se vypraví pověřený pracovník, čím lépe upřesníte její místo, tím spíš ji v terénu najde),
  • popište, co jste viděli (např. na poli za vsí se po dešti udělala dlouhá rýha nebo bahno z pole nám nateklo na dvůr apod.),
  • napište datum vzniku eroze, čím přesnější bude, tím lépe se zjistí, co ji způsobilo (např. která konkrétní srážka), a obratem nám ji prosím nahlaste (neotálejte, erozi je třeba nahlásit co nejdřív po jejím vzniku),
  • vyplňte e-mail, na který vás případně můžeme kontaktovat s upřesňujícím dotazem nebo informací o nahlášení eroze do monitoringu,
  • nahrajte fotky eroze (pokud máte fotky, nahrajte je prosím, velmi to pomůže při kontrole, zda se o erozi jedná a současně zachytíte její rozsah),
  • uveďte telefon (nemusíte ho uvádět, využili bychom ho pouze v případě urgentního dotazu k hlášení),
  • uveďte jméno a příjmení (nemusíte ho uvádět, ale rádi bychom vás oslovili jménem v případě komunikace v budoucnu:),
  • odešlete formulář, my vše zkontrolujeme a odešleme hlášení příslušnému pozemkovému úřadu.

*Kliknutím do mapy vyberte místo eroze
Nahrajte fotografie z místa
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím s odesláním poskytnutých informací Státnímu pozemkovému úřadu, aby zajistil prověření erozní události a její zanesení do monitoringu eroze. Nadace Partnerství pouze zprostředkovává předání informací o erozní události příslušnému orgánu veřejné správy k dalšímu zpracování. Výsledek nemůže ovlivnit. Souhlasím s využitím a publikací poskytnutých informací o erozní události v projektu Živá půda.