Hospodařím na půdě

Půda je především vaše živobytí. Je tedy jen na vás, jak kvalitní bude. Poradíme vám, jak o půdu pečovat, aby přinášela dobrou úrodu. Pomůžeme vám nastavit férový pacht s vlastníky půdy.

Zemědělec zezadu, koně v pohybu a pes na louce
Zrníčka obilí se sypou z ruky

Jak být dobrým hospodářem

Chybí půdě živiny, ohrožuje ji eroze a o žížalu ani nezavadíte? Nabízíme vám 22 praktických opatření. Poradíme vám, jak je správně provést, zda na ně lze žádat dotace, a jaký mají přínos.

Moc dobře víme, že právě tato opatření mohou nejvíce pomoci. Sestavovali jsme je ve spolupráci s experty z akademického prostředí i z praxe. Jejich fungování a úskalí monitorujeme na příkladových studiích na farmách.

ruce sypou půdu

Vytvořte si férovou pachtovní smlouvu

  • stačí jen pár kliknutí
  • zdarma a jednoduše
  • s nastavením řádné péče o půdu
  • s odpovídajícím pachtovným
  • s řádně sjednanými právy a povinnostmi smluvních stran
  • na optimální dobu

Využijte databázi dotací

Plánujete realizaci opatření pro krajinu, ale nevyznáte se ve financování? Připravili jsme pro vás databázi dotací: přehled, ve kterém si snadno vyfiltrujete dotace podle toho, za koho žádáte a na co je plánujete využít. 


Jak hospodařit regenerativně

Regenerativní zemědělství je způsob hospodaření, které se zaměřuje na zdraví a oživení půdy. Živá půda produkuje vyšší a stabilnější výnosy s nižšími vstupy, lépe zadržuje vodu, ukládá uhlík a zvyšuje biologickou rozmanitost.

Příběhy českých vlastníků a zemědělců

Sebastian Ehl: býci jsou v regenerativním zemědělství krotcí jako beránci

Na sjezdovkách v Deštném v Orlických horách je živo i v létě. Sebastian Ehl na nich pase krávy. S chovem skotu navázal na svého tátu i dědu, ale chce to dělat trochu jinak. Stádo přehání každý den na novou pastvinu. Proč to dělá?

Přečíst celý příběh

Z Austrálie až do Brníčka: zahraniční zkušenost je pro zemědělce k nezaplacení

Michal Hrdlička chová ovce a na rodinném statku v Brníčku u Zábřehu vyrábí produkty z jejich mléka - od brynzy až po zrající sýry. Nejdřív ale projel kus světa, aby nabral zkušenosti. S turisty jezdil po horách na koni, vyráběl westernová sedla nebo pracoval na farmách na Novém Zélandu a v Austrálii, než se vrátil domů a koupil starý statek.

Přečíst celý příběh

Často kladené otázky

Je nutné pro výsadbu stromů a keřů na orné půdě vyjmutí z půdního fondu nebo něco podobného?

Od 1.3.2023 platí zcela nové znění Nařízení vlády č. 307/2014 Sb. Pokud roste na 1 ha méně než 100 ks stromů, nadále je celá plocha způsobilá pro čerpání zemědělských dotací. Do tohoto počtu se nepočítají dřeviny evidované jako ekologicky významné prvky a rozptýlené ovocné dřeviny, které nesou opakovaně úrodu.

V případě keřového remízku, který je součástí pastviny a může být využíván zvířaty k okusu, lze plochu remízku v celé ploše ponechat jako součást dílu půdního bloku a tato plocha je způsobilá pro čerpání zemědělských dotací.

Pokud se rozhodnete vysazovat stromy na orné půdě a současně provedete její zatravnění, není dopředu třeba žádné povolení nebo ohlášení úřadům. Po zatravnění byste měli ohlásit Katastrálnímu úřadu změnu druhu pozemku z orné půdy na trvalý travní porost. Změna je prováděná bezplatně, je potřeba vyplnit formulář nebo využít interaktivní formulář a na konci vygenerovat tiskopis, nechat si na něm úředně ověřit podpisy vlastníka pozemku a doručit katastrálnímu úřadu.

Od roku 2023 je nový dotační titul Agrolesnictví, který počítá s výsadbou 100 lesních i ovocných stromů na pozemcích orné půdy a trvalých travních porostů a celá tato plocha je způsobilá pro čerpání zemědělských dotací.

Více informací naleznete zde.


Jak postupovat při výsadbě stromů a keřů? Jak daleko sázet od hranice pozemku?

Podrobný návod na výsadbu stromů najdete na našem blogu.


Mohu vysazovat do krajiny i nepůvodní stromy a keře?

Ne. Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje nástroje na regulaci nepůvodních druhů rostlin a živočichů v rámci obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny. Záměrné rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin či živočichů do krajiny podléhá povolení orgánu ochrany přírody.

Do volné krajiny je možné vysazovat jenom původní druhy dřevin a z nepůvodních ovocných dřevin pouze ty, které se na našem území pěstují dlouhodobě (jabloně, hrušně, vlašské ořechy). Jinak je nutný souhlas orgánů ochranu přírody, který však většinou nezískáte.


Mohu oplocovat vysazené stromy a keře?

Základní přehled o této složité problematice naleznete zde. (.doc, 54 kB)


Kde získat peníze na zatravnění orné půdy a krajinné prvky?

Můžete žádat v dotačních programech Ministerstva životního prostředí: Program péče o krajinu (PPK), podprogram B pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí nebo Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), podprogram Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu.

  • Tyto programy jsou velice jednoduché s minimem nutné administrace.
  • Některé kraje vypisují vlastní dotační programy. Pro menší projekty můžete využít i granty nadací.
  • Pro větší projekty můžete čerpat peníze z evropských zdrojů, nicméně musí počítat s větší administrativní náročností.

Na zatravnění kromě programů Ministerstva životního prostředí můžete využít také zemědělské dotace (AEKO - zatravnění orné půdy, zatravnění drah soustředěného odtoku, zatravňování orné půdy podél vodního útvaru). Tato dotace se pobírá po dobu 5 let jako příplatek k základním zemědělským dotacím. Má nahradit náklady na založení travního porostu, jeho údržbu (seč a odvoz posečené hmoty) a výpadek příjmu zemědělce v prvních letech, kdy travní porost není dostatečně kvalitní pro produkci sena nebo pro pasení zvířat.

Ministerstvo zemědělství od roku 2023 poskytuje dotační titul Agrolesnictví, který podporuje výsadbu stromů na orné půdě nebo trvalých travních porostech.