Alej svobody

Databáze dotací / Alej svobody

Popis výzvy

Podmínky získání dotace

Výzva je určena pro obce, které mají:

 • zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů,
 • zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů,
 • zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu.

Obec zajistí:

 • kvalitní následnou péči o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let
 • geodetické zaměření prostoru pro výsadbu,
 • aktivní spolupráci s Nadací Partnerství při plánování výsadby
 • propagaci akce prostřednictvím svých informačních prostředků
 • zázemí pro realizaci jednodenní akce s účastí až 500 dobrovolníků
 • vyhloubení výsadbových jam před akcí a rozvoz stromů v den výsadby před jámy
 • catering pro účastníky a organizátory v den akce
 • improvizované podium a zvukovou techniku po dobu akce,
 • seznámení vlastníků a uživatelů sousedních pozemků se záměrem výsadby


Přečtěte si kompletní znění výzvy.

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • výsadba aleje

Kdo může žádat

 • samospráva

Kontakt

Andrea Ondrůjová, andrea.ondrujova@nadacepartnerstvi.cz, tel.: 733 114 192