Jarní výzva: ŠKODA stromky

Databáze dotací / Jarní výzva: ŠKODA stromky

Popis výzvy

Získejte až 90 tisíc na výsadbu stromů a sazenic.
 

Podmínky získání dotace

 • Písemný souhlas majitele pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu.
 • Výpis z katastru nemovitostí.
 • Popis zajištění následné péče o výsadbu, včetně jména zodpovědné osoby.
 • Výsadba na soukromé pozemky je možná pouze ve volné krajině s odůvodněním veřejné prospěšnosti , a zároveň musí být minimálně 10 let bez trvalého oplocení. 
 • Jedna žádost může obsahovat pouze 1 projekt na území 1 obce. 
 • Grantová výzva je určena pro jarní a podzimní výsadby, tzn. realizace projektu je možná od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023 v případě jarních výsadeb a od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023 u výsadeb podzimních.
 • Příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat o datu výsadby (min. 14 dní před plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, závěrečnou zprávu).
 • Příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům Nadace Partnerství a společnosti ŠKODA AUTO.
 • Povinností příjemce příspěvku je informovat při jakékoli propagaci a komunikaci projektu o jeho realizaci za finanční podpory ŠKODA AUTO.
 • Příjemce nadačního příspěvku je povinen zaregistrovat vysazené stromy do databáze Hlas lesa (všechny výsadby) a Sázíme budoucnost (zde vyjma lesních výsadeb – podrobné informace na webu). 
 • Úspěšní žadatelé souhlasí s označením "ŠKODA ALEJ" případně „ŠKODA STROMKY“ na dřevěné tabuli (rozměry 60x50 cm, výška 3 m, cedule dodá Vyhlašovatel prostřednictvím Garanta).
   

Podrobné informace

Kompletní znění výzvy
Podání žádosti

Na co konkrétního dotaci získáte?

 • výsadba dřevin

Kdo může žádat

 • Nezisková organizace
 • Samospráva
 • Zemědělec
 • Státní subjekt
 • Podnikatelský subjekt
 • Spolek
 • Škola
 • MAS

Kontakt

Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115