Péče o založený agrolesnický systém

Databáze dotací / Péče o založený agrolesnický systém

Popis výzvy

Tento podtitul je součástí připravovaného titulu Agrolesnictví v novém období SZP 2023–2027. 
 

Podmínky získání dotace: 

  • Jedná se o plánovaný titul v nové SZP, informace z Návrhu Strategického plánu SZP odeslaného k připomínkám EK 28. 1. 2022
  • Žadatel zajišťuje péči o založený agrolesnický systém v rámci intervence Založení agrolesnického systému, která zahrnuje řez stromů, zajištění a ochranu dřevin.
  • V případě úhynu dosadí dřeviny tak, aby byl zachován poměr více než 50 % lesních dřevin.
  • Na konci závazku bude ve výsadbě minimálně 75 životaschopných jedinců na hektar.
  • Mezi pásy dřevin jsou pěstovány zemědělské plodiny a probíhají zemědělské operace (silvoorebný systém) nebo sečení a pastva (silvopastevní systém).
  • Náklady na péči po dobu následujících 5 let od založení agrolesnického systému.

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • Péče o založený agrolesnický systém

Kdo může žádat

Kontakt

Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor dle místa realizace – kontakty na webu SZIF.