Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže

Databáze dotací / Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže

Popis výzvy

Cílem programu Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže je zadržení vody v krajině, posílení protipovodňových funkcí rybníků a zvýšení jejich bezpečnosti. V rámci programu je podporována výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha, odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha a odstraňování havarijních situací na rybnících a případných povodňových škod.

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • Výstavba nových, obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších než 2 ha
  • Odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2–30 ha
  • Současně jsou vyčleněny finanční prostředky na odstraňování havarijních situací na rybnících a případných povodňových škod

Kdo může žádat

  • Žadatel musí být plátcem DPH.
  • Podmínkou pro žadatele o podporu na rekonstrukci, odbahnění rybníka, odstranění havarijních stavů a odstranění případných povodňových škod, je rybářské hospodaření na 15 ha vodních ploch, včetně předmětu podpory.
  • Pro žadatele o podporu na výstavbu nových a obnovu zaniklých rybníků se předešlá podmínka hospodaření na 15 ha vodní plochy nevztahuje.
 

Podrobné informace a dokumenty

Pro vyplnění formuláře S09 je nezbytné vytvoření osobního účtu v programu EDS na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.

IV. výzva - prodloužení  (PDF, 96 KB)
IV. výzva - zahájení  (PDF, 244 KB)
IV. výzva - pravidla  (PDF, 840 KB)
IV. výzva - formuláře - na stránkách MZe
 
Vodní zákon
Stránky provozovatele EDSSMVS
 
Informace k programu na stránkách  Ministerstva zemědělství