Sázíme budoucnost: granty na výsadbu stromů

Databáze dotací / Sázíme budoucnost: granty na výsadbu stromů

Popis výzvy

Máte pozemek, na kterém byste rádi vysázeli stromy, ale schází vám prostředky, čas či síly výsadbu uspořádat a provést nebo je pro vás pozemek příliš „z ruky“? Nevadilo by vám pozemek poskytnout skupině dobrovolníků, aby výsadbu provedla za vás (a nebo třeba i za vaší účasti)? Pokud ano, můžete svůj pozemek nabídnout na webu Sázíme budoucnost vyplněním formuláře. Pozemek se tak zobrazí na mapě a bude viditelný pro ty, kteří místo pro výsadbu hledají. Skrz kontaktní formulář na stránce vás bude moci případný zájemce kontaktovat. Zbytek domluvy už je na vás. Mějte na paměti, že život stromů je dlouhý (zejména v prvních letech vyžadují péči) a jejich přínosy se projeví až po několika letech, proto si dobře rozmyslete, zda opravdu chcete dané místo vyhradit stromům.
 

Podmínky dotace

  • písemný souhlas majitele pozemku určeného pro zamýšlenou výsadbu, včetně výpisu z katastru nemovitostí
  • plán zajištění následné péče o výsadbu, včetně jména zodpovědné osoby
  • grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021
  • příjemce nadačního příspěvku je povinen informovat o datu výsadby (min. 14 dní před plánovanou realizací) a zajistit kvalitní dokumentaci z realizace projektu (fotografie, video, závěrečnou zprávu)
  • příjemce nadačního příspěvku je povinen umožnit účast na výsadbě stromů zástupcům Nadace Partnerství a jejím partnerům
  • povinností příjemce příspěvku je informovat při jakékoli propagaci a komunikaci projektu o jeho realizaci jako součásti iniciativy Sázíme budoucnost podle pravidel prezentace, která jsou přílohou smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
  • příjemce nadačního příspěvku je povinen zaregistrovat vysazené stromy do databáze Sázíme budoucnost, registrace je bezplatná

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • výsadba stromů a keřů
  • následná péče
Přečtěte si kompletní znění výzvy.

Kdo může žádat

Kdokoli, kdo vlastní pozemek, a chce ho poskytnout k výsadbě stromů.

Kontakt

Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, tel.: 515 903 115