Výsadba stromů - individuální projekty

Databáze dotací / Výsadba stromů - individuální projekty

Popis výzvy

Dotace na individuální výsadbu stromů jsou již vyčerpány, příjem žádostí je ukončen.


Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019.

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání
  • pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
  • zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
  • zpracování odborného posudku
  • zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity

Kdo může žádat

Žadatel je subjekt s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu s výjimkou politických stran a hnutí
příjemce podpory je povinen registrovat provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu Sázíme budoucnost.
 

Podrobné informace a dokumenty

Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - individuální projekty  
Příloha č. 1 - Výpočet maximální možné podpory  
 
Informace o programu na stránkách Národního programu Životního prostředí

Kontakt

call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00) nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
Ing. Martin Novosád, tel.: 267 994 673, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz
Mgr. Kateřina Benediktová, tel.: 267 994 127, e-mail: katerina.benediktova@sfzp.cz 
Ing. Michal Slezák, tel.: +267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz