Pro zdravou krajinu

Databáze dotací / Pro zdravou krajinu

Popis výzvy

Podmínky získání dotace: 

  • Žádost o nadační příspěvek musí být vyplněna do formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody: www.nadaceivanadejmala.cz v sekci Granty – Pro zdravou krajinu. Do příloh je vhodné umístit zákres a stručný popis záměru, příp. projektovou dokumentaci či žádost do programů OPŽP, pokud je vypracována (není to však povinné a žádost je možné podat ještě před vypracováním těchto dokumentů).  
  • U úspěšných záměrů podaných v rámci OPŽP ve specifických cílech 4.1, 4.2 nebo 4.3 lze získat až polovinu prostředků potřebných na kofinancování. 
  • Žadatelům doporučujeme provést před podáním žádosti do grantového programu Pro zdravou krajinu konzultaci s nadací Ivana Dejmala.

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • podpora projektů na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny (obnova tůní, slepých ramen, mokřadů, malých vodních nádrží apod.)

Kdo může žádat

  • Občan
  • Nezisková organizace
  • Spolek
  • Škola
  • Samospráva
  • Podnikatelský subjekt

Kontakt

Ondřej Petrovský, petrovsky@nadaceivanadejmala.cz, +420 605 701 503