Biopásy

Opatření / Biopásy

Popis opatření

Biopás je pruhové potravní políčko umístěné na okraji nebo uvnitř pole. Plocha biopásů se nikdy nesklízí. Slouží po celý rok včetně zimy a předjaří, kdy je nejméně potravy, jako zdroj pro půdní organizmy a volně žijící živočichy. Současně jim poskytuje úkryt.

Biopás zůstává na půdě po celý rok (od jarního výsevu do zaorání následujícího jara). Na jaro se vyseje směs plodin do pásů na okraj nebo do středu pole s hlavní plodinou. Na jaře příštího roku se zbytky zapracují do země a vyseje se nová směs.

Náklady i ztrátu ušlého zisku kompenzuje dotace.