Dočasný polní mokřad

Opatření / Dočasný polní mokřad

Popis opatření

Ponechání ladem podmáčené části pole (např. v místě nefunkčních meliorací) nebo větší louže je klíčové pro živočichy. Opatření je navíc dobré i pro kvalitu půdy, protože nebude tolik pojížděna zemědělskou technikou a odpočine si.
 

Rok bohatý na srážky – na jedné straně zničená úroda, na druhé straně život pro zvlášť vzácné živočichy. V tůních uprostřed polí na jižní Moravě se teď objevil třeba kriticky ohrožený listonoh letní. Stanovišť, která mu vyhovují, ale ubývá – kvůli odvodňování zemědělské půdy. pic.twitter.com/eHNie4w2Cr

— Události Brno (@UdalostiBrno) July 28, 2020

Vlastník nebo i zemědělec může požádat AOPK ČR, aby zakreslila plochu mokřadu jako ekologicky významný prvek do Veřejného registru půdy (LPIS). Vlastník z této plochy pak nemusí platit daň z nemovitých věcí a zemědělec může i na plochu mokřadu pobírat zemědělské dotace na plochu stejně jako na okolní pole nebo louku.

Opatření je beznákladové. Ztrátu představuje prakticky jen ušlý zisk z plodiny, pokud by na podmáčeném místě vůbec vzešla.