Intercropping

Opatření / Intercropping

Popis opatření

Intercropping je společné pěstování  různých tržních plodin na stejném poli ve stejnou dobu, a to střídavě po řádcích nebo ve směsi. Cílem je současná sklizeň 2 plodin, které se pak při čištění od sebe oddělí (díky různě velkým semenům), nebo se sklízí společně ve směsi a slouží jako krmivo pro zvířata.

U nás se nejčastěji se kombinuje pěstování obilovin (pšenice, oves, žito, lesknice) a bobovitých rostlin (hrách, peluška, bob, vikev). Výhodou je vyšší výnos, protože bobovité plodiny dodávají druhé plodině živiny (zejména dusík).

Výsledkem je vyšší výnos, omezení spotřeby hnojiv, zlepšení protierozní funkce a podpora biodiverzity.