Pásové zpracování půdy

Opatření / Pásové zpracování půdy

Popis opatření

Při pásovém zpracování půdy nebo také technologii strip-till se půda nezpracovává na celé ploše pole, ale pouze v úzkých pásech (max. šířka zpracované půdy 30 cm na max. 40 % plochy pole), kde se bude vysévat plodina. Mezitím zůstává nezpracovaná půda, která je chráněná rostlinnými zbytky po předešlé plodině. Díky tomu, že není zpracována celá plocha pole, ale jenom dílčí části, je mnohem menší pravděpodobnost eroze. Pásové zpracování půdy je vhodné i pro oblasti s minimem srážek.

Do zpracovaného pásu se seje osivo, zatímco v nezpracovaném tzv. meziřadí zůstávají posklizňové zbytky nebo meziplodina, které brání výparu půdní vláhy a omezují plevele.


Náklady: speciální zemědělská technika –⁠ stroje pro pásové zpracování půdy.