AEKO Podopatření 10.1.6 Biopásy

Databáze dotací / AEKO Podopatření 10.1.6 Biopásy

Popis výzvy

Tento podprogram je součástí M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO).  

Podopatření je součástí Programu rozvoje venkova. Má za cíl podpořit biodiverzitu ptactva, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině skrze zajištění potravních zdrojů a poskytnutí úkrytů v období, kdy je jich v zemědělské krajině nedostatek. Dotace je vyplácena na ha biopásu.  

V rámci podopatření jsou realizovány tituly Krmný biopás a Nektarodárný biopás.

Podmínky získání dotace

  • Žadatelem musí být subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy. Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem.
  • Vzhledem k přechodnému období v letech 2021 a 2022 je od roku 2021 omezen vstup do závazků u AEKO. Bude umožněno podávat žádosti o zařazení pouze do jednoletých navazujících závazků těchto opatření. 
  • V případě navazujících AEKO bude žádosti o zařazení možné podat pouze na díly půdních bloků, jejichž převážná část byla v LPIS k 31. 12. 2019 nebo k 31.12.2020 zařazena v závazku podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Žadatelům v orientaci pomůže vrstva v LPIS
  • v roce 2021 nelze podat žádost o zařazení do jednoletého navazujícího závazku titulu nektarodárné biopásy, na těchto plochách je však možné uzavřít závazek v titulu krmné biopásy
  • Žadatel je povinen založit biopás o stanovených rozměrech a dodržovat stanovený způsob obhospodařování plochy biopásu.&nbdp; 
     

Podrobné informace

AEKO na webu MZe  
Prezentace o AEKO v přechodném období pro rok 2021

Na co konkrétního dotaci získáte?

  • krmný biopás
  • nektarodárný biopás

Kdo může žádat

Žadatel je povinen založit biopás o stanovených rozměrech a dodržovat stanovený způsob obhospodařování plochy biopásu.

Kontakt

Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor dle místa realizace – kontakty na webu SZIF.